WWW.Sandepark.nl
Natuurschoon


In de omgeving van Groote Keeten is veel natuurschoon. Naast het strand en de duinen zijn er natuurlijk de prachtige bollenvelden. In het voorjaar de tulpen, narcissen en krokussen. In de zomer bijvoorbeeld de anemonen en in het najaar de lelies. Een wandeling door het Kooijbos is ook voor de kinderen gewelding. En het Zwanenwater is een absolute aanrader voor vogelliefhebbers maar ook andere zullen zeer genieten van dit prachtige natuurschoon.

Kooijbos

Het Kooijbos is een prachtig oud bos, gegroeid rond de voormalige zeedoorbraak 't Ooghmer Gat. Pas in 1620 werd deze doorbraak gesloten met de aanleg van de Jeweldijk. Rond de afgesloten zeearm, welke niet economisch was te maken ontstond in en rond de oude stroomgeul een moerasland van riet, wortels en veenruigte en op de oevers een bos. Veel van die sporen zijn nog terug te vinden. In latere jaren werd er in de privé sfeer een eendenkooij aangelegd welke de naamgever van het bos werd. Het Kooijbos ligt aan de oostkant van Callantsoog. U kunt het Kooijbos zelf bezoeken maar in de zomermaanden is het mogelijk om onder leiding van een boswachter een wandeling te maken. U kunt zich hiervoor bij de VVV in Callantsoog inschrijven.Zwanenwater

Het Zwanenwater is gelegen tussen Callantsoog en Sint Maartenzee. Het bestaat uit een gebied van 600ha duingebied met daarin twee grote zoetwater meren. Deze meren zijn aan elkaar verbonden middels en zijn tezamen 8 kilometer lang. Er zijn meerder observatiepunten welke prachtig aan de rand van de meren zijn gelegen zodat water, riet, moeras, bos en roofvogels prachtig kunnen worden geobeserveerd. Het strand, de duinen en de duinvallei van het Zwanenwater zijn eind zestiende eeuw ontstaan toen aan de oostzijde de Zijperzeedijk werd aangelegd. Op die manier werd de voormalige zeearm de Zijpe ingepolderd. Aan de zeezijde van de dijk ontstond door stuifzand een dubbele rij duinen met daartussen een duinvallei: het huidige Zwanenwater. In dit natuurgebied komen veel vogels voor. In de natte rietlanden rond de meren broeden kiekendief, blauwborst en rietzanger. Bergeend en tapuit zijn broedvogels van de duinen. De ondiepe plassen trekken 's winters veel smienten, pijlstaarten, zaagbekken, ganzen en roerdompen. De vegetatie in het Zwanenwater is erg gevarieerd. In de kalkarme duinen groeien dop-, struik- en kraaiheide. In de vochtige duinvalleien groeien parnassia, waterdrieblad en verschillende orchideeënsoorten.

zwanenwater
(Klik op de foto voor groot formaat)Bloembollen

Groote Keeten is in het voorjaar omgeven door kleurrijke velden met bloembollen in bloei. Tulpen in alle vormen en kleuren staan naast prachtige velden met narcissen. Naast tulpenbollen worden nog veel andere soorten bloembollen geteeld in de directe omgeving van Groote Keeten. De bloeitijd van die andere bollen is vaak anders dan van tulpen. Zo bloeien in de zoemermaanden onder andere de anemonen volop. En in de maand september staan de lelievelden er prachtig bij. Er zijn dan ook in de gemeente Zijpe, waar Groote Keeten onder valt, diverse leliewedstrijden.
De juli-maand is voor bloembollentelers rondom Groote Keeten dé oogstmaand van de meeste bloembollen. De bollen worden dan op verschillende manieren uit de grond gehaald. Vroeger was het handwerk, nu is het machine-werk. De meeste bloembollen moeten begin augustus klaar zijn voor de export. Gedurende het jaar zijn er bij de boeren in de omgeving van Groote Keeten bloemen en bollen te koop. Een zeer goede kwaliteit voor een lage prijs. Je kiest bij het stalletje aan de kant van de weg wat je wil hebben en deponeert het geld in het kistje dat daar voor is opgehangen.

bollen
(Klik op de foto voor groot formaat)Omgeving
Sandepark, dat is 4 seizoenen per jaar genieten voor jong en oud!