WWW.Sandepark.nl
De Duinen


Ontstaan van de duinen

De duinen zijn ontstaan door de werking van de natuur. De zanderige bodem van de Noordzee is steeds in beweging. Miljarden zandkorrels worden door het stromende zeewater meegevoerd in de richting van het strand. Hoe dichter het water bij de kust komt, hoe langzamer het water stroomt. Vlakbij de kust zakken de zandkorrels naar beneden. Als het water zich bij eb weer terugtrekt, blijven de zandkorrels op het strand achter. Maar ze blijven daar niet voor altijd liggen: de zon droogt de zandkorrels en de westenwind blaast ze het land in. Niet ver, want ze worden tegengehouden door planten die op het strand groeien. De blaadjes en wortels van die planten houden de korrels goed vast. Zo ontstaan kleine hoopjes zand, die steeds groter worden. In de loop van honderden jaren zijn zo onze duinen gegroeid.

strandduinen.jpg (110608 bytes)
(Klik op de foto voor groot formaat)

De Nederlandse duinen zijn dus begonnen als kleine hoopjes zand. Nog dagelijks voert de zee de zandkorrels aan.

Duinafslag

Soms steekt er zo’n zware storm op dat het water een stuk van de duinen wegslaat. De duinen kunnen zo gedeeltelijk of helemaal verdwijnen. Dit heet duinafslag. Een aantal jaren geleden zijn er bij Egmond aan Zee hele stukken duin door herfststormen weggeblazen. De mens helpt de natuur nu een beetje, door middel van zandsuppletie Zo worden de duinen kunstmatig hersteld.

Recreatie

De duinen zijn dus een natuurlijke bescherming tegen de zee. Maar behalve deze beschermende functie is het ook een fantastische plek om te recreëren. Er zijn schitterende fietspaden aangelegd  die voor uren fietsplezier zorgen. Vergeet vooral de picknick mand niet. Let vooral op de speciale flora en fauna. Op dit smalle strookje land langs onze kust vind je planten en dieren die je in de rest van ons land niet tegen komt. Het Sandepark ligt 200 meter verwijderd van dit schitterende natuur fenomeen.
Omgeving
Sandepark, dat is 4 seizoenen per jaar genieten voor jong en oud!